Hướng dẫn cách tập thở cho bệnh nhân F0, Covid-19

Thời gian: 19 giờ ngày 29/07/2021

Link dành cho 100 học viên mẫu: https://thinkingschool.vn/giupnhaumuadich/
Mật khẩu: 123

Sau khi đủ chúng tôi sẽ khóa link và livestream trên group Giúp nhau mùa dịch, mời các bạn tham dự bằng cách quét mã QR code ở bên dưới của ảnh.Group Facebook Giúp nhau mùa dịch: www.facebook.com/groups/535988687600718

0 Nhận xét